PGD Nazarje

ZGODOVINA DRUŠTVA

Ustanovitev PGD Nazarje

V čas, ko je na pobudo nekaterih krajanov, kmetov in obrtnikov ter uprave škofovskega veleposestva Marijingrad prišlo do ustanovitve gasilskega društva v Nazarjah (Požarna bramba), bilo je to leta 1924, so v Zgornji savinjski dolini že delovala gasilska društva v Mozirju, Rečici ob Savinji, Gornjem Gradu, Bočni, Šmartnem ob Dreti, Ljubnem ob Savinji, Lučah in Radmirju.


V Nazarjah je torej prišlo do ustanovitve gasilskega društva gledano na sosednje kraje relativno pozno, vendar je pri tem treba upoštevati, da se zametki kraja začenjajo šele s pričetkom industrijske predelave lesa, ko so v Nazarjah zgradili prvo industrijsko žago. Slednja je po šestih letih prešla v last uprave veleposestva ljubljanske škofije, ker pa je šlo za požarno varovanje takrat nastajajoče lesne industrije je njeno soglasje glede ustanovitve društva razumljivo.
Z ustanovitvijo gasilskega društva so bila izvoljena tudi njegov upravni in nadzorni odbor, katerih člani so bili iz vseh okoliških zaselkov:Žlabor, Zavodic, Prihove in Dobletine. Z ozirom na ustno izročilo so bili takratni člani gasilskega društva po strokturi pretežno delavci in polkmetje.
Prvi predsednik društva je bil Matevž Dobrovc p.d. Kranc iz Dobletine, poveljnik pa Ivan Krefl st. znan po vzdevku Anza. Tajniške posle je opravljal Franc Fricelj, blagajniške pa Franc Hren.
Prva naloga novoustanovljenega društva je bila izgradnja gasilskega doma. Člani so jo sprejeli z veliko vnemo in začeli z gradnjo jeseni leta 1924. Dom je bil zgrajen leto kasneje in tega leta tudi slovesno odprt. Pri tem so bili navzoči tako rekoč vsi krajani in uprava Marijingrada s patrom Kerubinom Tuškom na čelu. Slednji je bil tudi med ustanovnimi člani društva, kakor tudi takratni nazarski gostilničar Maks Turnšek-Bohač. Denar , ki so ga zbrali ob priliki otvoritve gasilskega doma, so porabili za nabavo gasilske opreme in orodja, predvsem cevi in ročne brizgalne. Istočasno z otvoritvijo doma je bil razvit prvi prapor društva.

Ustanovitelji Gasilskega društva Nazarje


Sedijo v prvi vrsti (od leve): Evstahij Roth, Anton Remic p.d. Tonič, Ivan Zajc p.d. Primož, Ivan Krefl st.-Anza-poveljnik, p.Kerubin Tušek, Maks Turnšek p.d. Bohač, Matevž Dobrovc p.d. Kranc-predsednik, Marčink, Franc Fricelj-tajnik, Blaž Punčuh p.d. Kolšek.
Stojijo v drugi vrsti (od leve):Jože Ilovšek p.d. Jerk, Franc Hren p.d. zg. Krigl, Jernej Remic, Viktor Špende p.d. Žifrnek, Martin Žunter ml., Jože Dobrovc p.d. Žlabornik, Martin Špende p.d. Vratnik,  Marčink, Anton Praznik p.d. Kovač, Franc Hren-blagajnik
Stojijo (od leve) Pankrac Verko p.d. Jereb, Ivan Tominšek st. p.d. Birš, Ludvik Sabotin, Franc Hlačun, Anton Žlabornik p.d. Babin, Martin Žunter p.d. Olup-praporščak, Anton Krajner p.d. Piučen, Franc Boršnak p.d. Trenkl, Emil Kopitar, Anton Breznik p.d. Mliner