Untitled Document
Na začetno stran E-mail Kontakt
Untitled Document
Na začetno stran
Untitled Document
Na začetno stran Predstavitev PGD Nazarje Novice PGD Nazarje Intervencije PGD Nazarje Vozni park PGD Nazarje Zgodovina PGD Nazarje Foto galerije Video galerije Zanimivosti
Untitled Document
 
:: ZAPISNIKI
:: OBVESTILA ZA ČLANE
:: PREDPISI IN ZAKONODAJA
:: ČLANSKI FOTO/VIDEO
 
 
 
Untitled Document
 

Na spletu tudi PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NAZARJE!
Spletna stran bo omogočala vsem obiskovalcem vpogled v delovanje PGD Nazarje, prav tako, pa bomo posredovali informacije o našem delu, kakor tudi aktualne informacije za naše člane...
Dobrodošli!

 
Untitled Document
 


 
 
Obvestilo za člane GEŠP Nazarje
Na  članski spletni strani  "ČLANSKI KOTIČEK" pod "obvestila članom" si lahko preberete kaj je napisal predsednik komisije GEŠP enot.
Poslano od PGD NAZARJE
88.redni Občni zbor

V soboto 25.02.2012 je potekal v večnamenski sobi gasilskega doma PGD Nazarje 88.redni Občni zbor. Kot že velikokrat doslej, je vse potekalo tako, kot mora. Predsednik društva Krajner Roman je otvoril občni zbor in pozdravil vse prisotne, še posebej pa vse goste. Županjo ga.Podkrižnik Majdo, predstavnico medijev ga. Lebar Marijo, predstavnike sosednjih gasilskih društev Šmartno ob Dreti, Gorica ob Dreti, Pobrežje ob Savinji in Dobrovlje (ni bilo predstavnikov  PGD Mozirje, ki je imelo na isti dan in ob isti uri svoj Občni zbor. Smo se pa eden drugemu opravičili in si zaželeli uspešno izvedbo občnega zbora), predstavnika policije, prestavnika turističnega društva Nazarje in predstavnika planinskega društva Nazarje. Nato je sledila izvolitev organov zbora. Za delovnega presednika je bil predlagan in izvoljen Krefl Miran. Delovni predsednik je potem predlagal dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. Poročila, ki so jih podali predsednik društva, poveljnik, blagajnik, referent za starejše gasilce, referent za mladino, orodjar, nadzorni odbor so zajela vso problematiko delovanja društva. Po poročilih ni bilo veliko diskusije kar priča, da so bili prisotni zadovoljni z delom organov društva v preteklem letu. Tudi z predlaganim planom dela in finančnim planom so se vsi prisotni strinjali. Na dnevnem redu je bila tudi sprememba statuta in sprejem pravilnikov in drugih normativnih aktov. Spremembe statuta so narekovale spremembe zakona o društvih in sprejetje posebnih pravil gasilske službe. Po krajši razpravi se je sprememba statuta sprejela, kakor tudi pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju, pravilnik o organizaciji poslovanja, pravilnik o disciplinskem postopku in kodeks etike.
Sledila je podelitev odlikovanj, napredovanj in priznanj. Visoko odlikovanje za posebne zasluge je prejel v prejšnem obdobju dolgoletni poveljnik društva Krefl Miran.
Z pozdravi gostov je najprej spregovorila ga.županja, potem predstavnik GZ Zgornje Savinjske doline in potem še vsi zgoraj našteti predstavniki.
Izvolila sta se še dva predstavnika društva za občni zbor GZ ZSD in potem so nas tik pred koncem presenetili člani štirih gasilskih društev z pesmijo Gasilska himna. Za omenjeno dejanje se jim tudi na tem mestu iskreno zahvaljujemo.
Na koncu je bila še točka pobude in predlogi članov. Tukaj se je podal predlog, da bi se naj formirala tekmovalna enota starejših gasilcev . Do kakšnega končnega sklepa nismo prišli. Vse skupaj pa je odvisno od volje, zdravja in zagnanosti članov, ki so prišli v leta ko lahko tekmujejo v tej kategoriji.
Po zaključku pa tako kot vedno. Ob jedači in pijači ter glasbi iz računalnika smo se družili še dolgo v noč.

Še slika omenjenega pevskega zbora. Sestali so se ravno za to priložnost.
  

Poslano od PGD NAZARJE
Namenite del dohodnine PGD Nazarje

NAMENITEV DELA DOHODNINE GASILCEM:

Gasilskim društvom in gasilskim zvezam predlagamo, da do konca leta izvedejo med občani ponovno akcijo pridobivanja zavezancev, ki bodo del dohodnine namenili gasilskim organizacijam.

V kolikor gasilske organizacije te priložnosti ne izkoristimo, se sredstva občanov vrnejo nazaj v državni proračun. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije je objavljena na spletni strani ali v prilogi.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko).

Davčna številka PGD Nazarje je:96119594

 

 

Poslano od PGD NAZARJE
Osnutek novega statuta PGD Nazarje

Osnutek se nahaja v članskem kotičku pod Predpisi in zakonodaja. Ker mora biti razprava pred sprejetjem vas prosim, da ga preberete in morebitne pripombe posredujete na mail, ki sem ga vpisal tam kjer je tudi statut.

Lp administrator

Poslano od PGD NAZARJE
5. občni zbor mladine PGD Nazarje

18.02.2012 je v prostorih PGD Nazarje potekal 5.občni zbor mladine. Prisotne pionirje ,pionirke, mladince in mladinke ter goste je pozdravil referent za mlade Ivan Turk. Po uvodnem pozdravu so izvolili delovno predsedstvo ki je predlagalo dnevni red in po sprejetem dnevnem redu so predstavili delo v preteklem letu in si zadali naloge za naprej. Sklepna misel: Z optimizmom gledamo naprej ker veliko mladih stopa po poti ki vodijo te mlade ljudi v organizacijo, ki velja da je humana in je zaradi ljudi in za ljudi.

Tem mladim je posvečena tudi pesem, ki jo je sestavil Urtel Srečo starejši.

 

Pionirji, pionirke, mladinci, mladinke

Mi starejši počasi gremo na zahod

naj mirno in pošteno raste mladi rod,

to naj velja za fante in dekleta,

saj vi ste sedaj naša bodočnost sveta.

 

Z vami naj raste moč in modrost,

da boste zgradili preko vsega hudega most,

vaš čolnič življenja naj varno plove,

da boste obvladali vse ogrožene bregove.

 

Petelin naj bode kar na tlehi,

ne dovolite, da bi škodoval strehi

v nevarnosti vam previdnost naj velja,

da ljubi Bog moč in zdravja da.

 

Vedno vsak dan in vsako noč

bodite pripravljeni za pomoč,

vse kar nad vas pride iznenada,

hitro rešujte vi generacija mlada.

 

Prav vsi navijamo za mlade vas,

naj na vas ostane dober glas,

nam starejšim ste v ponos

bodite hrabri in vsemu kos.

 

Halo vsi naši mladi junaki,

nujno ni da ste vsakič prvaki,

imejte pa le zmiraj v sebi voljo in moč,

da vsak čas priskočite na pomoč.

 

 

Poslano od PGD NAZARJE

<< Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Naslednja >>

 
Untitled Document
 
 

----------------------------------------------------------------------------

 
[30 Apr 10] :: SPIN
news image
[10 Apr 10] :: POŽARNA OGROŽENOST
news image
[09 Apr 10] :: VREMENSKI SERVISI
news image
Stran [1/1]
 
----------------------------------------------------------------------------
   
 

AKTUALNE POVEZAVE

::
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
:: UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
:: GASILCI.ORG
:: PGD MOZIRJE
:: VULKAN
:: POLICIJA

 
----------------------------------------------------------------------------
   
 

KLIC V SILI: 112

Ko kličete 112 povejte:

KDO kliče
KAJ se je zgodilo
KJE se je zgodilo
KDAJ se je zgodilo
KOLIKO je ponesrečencev
kakšne so POŠKODBE
kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )
kakšno POMOČ potrebujete

 
----------------------------------------------------------------------------
   
 

SISTEM JAVNEGA ALARMIRANJA

1. OPOZORILO NA NEVARNOST

:: enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.
Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila o nevarnostih ter ukrepajte v skladu z njimi.

2. NEPOSREDNA NEVARNOST

:: zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.
Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi.

3. KONEC NEVARNOSTI

:: enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.
Spremljajte radijska in televizijska obvestila.

4. PREIZKUS SIREN
:: je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti!

2a. NEPOSREDNA NEVARNOST NESREČE S KLOROM

:: zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 40-sekundni enoličen zvok sirene in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, se uporabi ob uhajanju klora v okolje.
Uporabite osebna zaščitna sredstva. Takoj se umaknite v višje kraje v smeri proti vetru.

2b. NEPOSREDNA NEVARNOST POPLAVNEGA VALA

:: zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z vmesnimi 4-sekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne.
Takoj zapustite ogroženo območje in se umaknite nad označeno raven, ki jo lahko doseže poplavni val.

 
----------------------------------------------------------------------------
   
 

STATISTIKA STRANI

Untitled DocumentTrenutno obiskovalcev na strani:

 
----------------------------------------------------------------------------
 

 

 
Untitled Document
 
Untitled Document
2010 © PGD Nazarje. Vse pravice pridržane. Izvedba: DaMix - MULTIMEDIJA.              Pogoji uporabe | Email