Untitled Document
Na začetno stran E-mail Kontakt
Untitled Document
Na začetno stran
Untitled Document
Na začetno stran Predstavitev PGD Nazarje Novice PGD Nazarje Intervencije PGD Nazarje Vozni park PGD Nazarje Zgodovina PGD Nazarje Foto galerije Video galerije Zanimivosti
Untitled Document
 
:: ZAPISNIKI
:: OBVESTILA ZA ČLANE
:: PREDPISI IN ZAKONODAJA
:: ČLANSKI FOTO/VIDEO
 
 
 
Untitled Document
 

Na spletu tudi PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NAZARJE!
Spletna stran bo omogočala vsem obiskovalcem vpogled v delovanje PGD Nazarje, prav tako, pa bomo posredovali informacije o našem delu, kakor tudi aktualne informacije za naše člane...
Dobrodošli!

 
Untitled Document
 


 
 
Članu Savinjsko -Šaleške regije najvišje gasilsko priznanje

Priznanje Matevža Haceta je iz rok Antona Korena (desno) prejel tudi Branko Verk, poveljnik Gasilske zveze Prebold.

  

Čestitkam za prejeto priznanje se pridružujemo tudi člani PGD Nazarje

"Slovensko gasilstvo ima lepo preteklost, moč v sedanjosti in tudi v prihodnje je nenadomestljivo," je v soboto v Lendavi na plenumu Gasilske zveze Slovenije (GZS), ki je najvišji organ te organizacije med dvema kongresoma, med drugim poudaril Anton Koren, predsednik te najbolj množične organizacije civilne družbe v državi, ki povezuje 133 tisoč članov, od tega je 40 tisoč operativno usposobljenih gasilcev, ki delujejo v več kot 1300 gasilskih društvih...

Poslano od PGD NAZARJE
Povezava do spletne strani, kjer so prikazane najprimernejše točke za rezanje osebnih in tovornih vozil

Stran je v originalu v nemškem jeziku, vendar se da s spletnim prevajalnikom  prevesti. Zajeti so najbolj pogosti tipi osebnih vozil in tovornih vozil. Stran je našel naš član Ramšek Goran in bo lahko prav prišla predvsem članom TRE.

   

Prikaz na vozilu BMW serija1

    

 

Obvestilo za člane GEŠP Nazarje
Na  članski spletni strani  "ČLANSKI KOTIČEK" pod "obvestila članom" si lahko preberete kaj je napisal predsednik komisije GEŠP enot.
Poslano od PGD NAZARJE
88.redni Občni zbor

V soboto 25.02.2012 je potekal v večnamenski sobi gasilskega doma PGD Nazarje 88.redni Občni zbor. Kot že velikokrat doslej, je vse potekalo tako, kot mora. Predsednik društva Krajner Roman je otvoril občni zbor in pozdravil vse prisotne, še posebej pa vse goste. Županjo ga.Podkrižnik Majdo, predstavnico medijev ga. Lebar Marijo, predstavnike sosednjih gasilskih društev Šmartno ob Dreti, Gorica ob Dreti, Pobrežje ob Savinji in Dobrovlje (ni bilo predstavnikov  PGD Mozirje, ki je imelo na isti dan in ob isti uri svoj Občni zbor. Smo se pa eden drugemu opravičili in si zaželeli uspešno izvedbo občnega zbora), predstavnika policije, prestavnika turističnega društva Nazarje in predstavnika planinskega društva Nazarje. Nato je sledila izvolitev organov zbora. Za delovnega presednika je bil predlagan in izvoljen Krefl Miran. Delovni predsednik je potem predlagal dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. Poročila, ki so jih podali predsednik društva, poveljnik, blagajnik, referent za starejše gasilce, referent za mladino, orodjar, nadzorni odbor so zajela vso problematiko delovanja društva. Po poročilih ni bilo veliko diskusije kar priča, da so bili prisotni zadovoljni z delom organov društva v preteklem letu. Tudi z predlaganim planom dela in finančnim planom so se vsi prisotni strinjali. Na dnevnem redu je bila tudi sprememba statuta in sprejem pravilnikov in drugih normativnih aktov. Spremembe statuta so narekovale spremembe zakona o društvih in sprejetje posebnih pravil gasilske službe. Po krajši razpravi se je sprememba statuta sprejela, kakor tudi pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju, pravilnik o organizaciji poslovanja, pravilnik o disciplinskem postopku in kodeks etike.
Sledila je podelitev odlikovanj, napredovanj in priznanj. Visoko odlikovanje za posebne zasluge je prejel v prejšnem obdobju dolgoletni poveljnik društva Krefl Miran.
Z pozdravi gostov je najprej spregovorila ga.županja, potem predstavnik GZ Zgornje Savinjske doline in potem še vsi zgoraj našteti predstavniki.
Izvolila sta se še dva predstavnika društva za občni zbor GZ ZSD in potem so nas tik pred koncem presenetili člani štirih gasilskih društev z pesmijo Gasilska himna. Za omenjeno dejanje se jim tudi na tem mestu iskreno zahvaljujemo.
Na koncu je bila še točka pobude in predlogi članov. Tukaj se je podal predlog, da bi se naj formirala tekmovalna enota starejših gasilcev . Do kakšnega končnega sklepa nismo prišli. Vse skupaj pa je odvisno od volje, zdravja in zagnanosti članov, ki so prišli v leta ko lahko tekmujejo v tej kategoriji.
Po zaključku pa tako kot vedno. Ob jedači in pijači ter glasbi iz računalnika smo se družili še dolgo v noč.

Še slika omenjenega pevskega zbora. Sestali so se ravno za to priložnost.
  

Poslano od PGD NAZARJE
Namenite del dohodnine PGD Nazarje

NAMENITEV DELA DOHODNINE GASILCEM:

Gasilskim društvom in gasilskim zvezam predlagamo, da do konca leta izvedejo med občani ponovno akcijo pridobivanja zavezancev, ki bodo del dohodnine namenili gasilskim organizacijam.

V kolikor gasilske organizacije te priložnosti ne izkoristimo, se sredstva občanov vrnejo nazaj v državni proračun. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije je objavljena na spletni strani ali v prilogi.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko).

Davčna številka PGD Nazarje je:96119594

 

 

Poslano od PGD NAZARJE

<< Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Naslednja >>

 
Untitled Document
 
 

----------------------------------------------------------------------------

 
Error during DBMS connection:
Access denied for user 'pgdnazar_pgdn'@'localhost' (using password: YES)