Untitled Document
Na začetno stran E-mail Kontakt
Untitled Document
Na začetno stran
Untitled Document
Na začetno stran Predstavitev PGD Nazarje Novice PGD Nazarje Intervencije PGD Nazarje Vozni park PGD Nazarje Zgodovina PGD Nazarje Foto galerije Video galerije Zanimivosti
Untitled Document
 
:: ZAPISNIKI
:: OBVESTILA ZA ČLANE
:: PREDPISI IN ZAKONODAJA
:: ČLANSKI FOTO/VIDEO
 
 
 
Untitled Document
 

Na spletu tudi PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NAZARJE!
Spletna stran bo omogočala vsem obiskovalcem vpogled v delovanje PGD Nazarje, prav tako, pa bomo posredovali informacije o našem delu, kakor tudi aktualne informacije za naše člane...
Dobrodošli!

 
Untitled Document
 


 
 
Posvet o tehničnem reševanju in nevarnih snoveh

V petek 14.09.2012 je bilo v kulturnem domu v Postojni posvet enot širšega pomena o tehničnem reševanju in nevarnih snoveh. Posvet je organizirala GZS v sodelovanju z PGD Postojna in URSZR. Tem je bilo okoli 12 in vse so bile zanimive, predstavilo se je pa tudi podjetje WEBO. Iz PGD Nazarje sta se posveta udeležila dva člana.

Malo pred začetkom posveta.   

 Eno izmed predavanj. Kako ukrepati v primeru nesreče v kateri je udeleženo enosledno vozilo. 

  

Usposabljanje naših strojnikov
16.6.2012 smo se na povabilo uprave za zaščito in reševanje udeležili usposabljanja za delo z muljno črpalko
ki je skladiščena v skladišču civilne zaščite v Celju.Usposablanje je bilo v Zrečah skupaj z tekmovanjem
enot prve pomoči. Iz PGD Nazarje smo se usposabljanja udeležili trije. Moram povedati,da je bilo to
usposabljaje namenjeno predvsem enotam širšega pomena.Tam je eden od članov poklicne enote iz Celja
razložil in pokazal delo s črpalko.Kakšna ta zadeva izgleda si lahko ogledate na priloženih slikah.Da si
boste laže predstavljali vse skupaj pa naj povem, da prečrpa do 18000 l na minuto in, da je med vsem muljem
lahko tudi kamenje do 5 cm Zopet nekaj novega.
Tekmovanje v gasilski orientaciji 2012

 

 

 

GASILSKA  ZVEZA  ZGORNJESAVINJSKE  DOLINE

Savinjska cesta 29

3330    Mozirje

 

 

Datum: 21. 05. 2012

 

 

 

Mladinska komisija GZ ZSD na osnovi predloga programa dela

Mladinske Komisije Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline

 

 

RAZPISUJE

TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI » 2012«

 

ki bo

 

v nedeljo, 17. junija 2012

ob 9.00 uri

na športno rekreacijskem centru Laze

 

 

Tekmovanje bo potekalo v organizaciji PGD gorica ob Dreti in PGD Nazarje.

 

KATEGORIJE

 

 PIONIRJI/ KE:

¨ pionirke -  od 7 do11 let; (letniki 2001 - 2005)

¨ pionirji ali mešano -  od 7 do11 let; (letniki 2001 - 2005)

 

MLADINCI/ KE:

¨ mladinke - od 12 do 16 let;  (letniki 1996 - 2000)

¨ mladinci ali mešano - od 12 do 16 let;  (letniki 1996 – 2000)

 

GASILCI PRIPRAVNIKI/ CE:

¨ gasilke pripravnice - od 16 do18 let;  (letniki 1994 – 1996)

¨ gasilci pripravniki ali mešano - od 16 do18 let;  (letniki 1994 – 1996)

 

Tekmovalci letnika 1996 ( 16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev pripravnikov.

*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno kategorijo.

 

PRAVICA NASTOPA NA GASILSKI ORIENTACIJI

Pravico do nastopa na gasilski orientaciji imajo vse pravočasno prijavljene ekipe

PRIJAVE:

Mladinske komisije pošljejo prijave na priloženem prijavnem listu po pošti na GZ ZSD, Savinjska cesta 29, 3330 Mozirje, ali po elektronski pošti na naslov: acman.darja@gmail.com ali gzzsd.mozirje@gmail.com do 11.6. 2012! (preverjanje v Vulkanu)

Odjava ekipe je do 14.6.2012. v kolikor ekipe ne odjavite pravočasno bomo vašim   PGD- jem zaračunali kazen, 15€ po ekipi!

 

 

SESTAVA EKIP IN OSTALA NAVODILA ZA TEKMOVANJE

¨ Ekipo sestavljajo trije člani.

¨ Vsak član lahko nastopa samo za eno ekipo.

¨ Ekipa gasilcev pripravnikov potrebuje za tekmovanje kompas, s katerim se bo orientirala na terenu (ekipa ga prinese s seboj).

¨ Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti.

¨ Na kontrolno točko morajo priti vsi trije člani ekipe, pri pionirjih tudi mentor.

¨ Kontrolne točke so dobro vidne in označene.

¨ Kontrolne točke so označene na karti in so oddaljene 10 do 15 m od poti.

¨ Obvezna je zdravstvena izkaznica.

¨ Mobitel naj bo povezava z mentorjem zaradi nepredvidenih dogodkov.

¨ Če ekipa prekine tekmovanje, mora mentor obvestiti komisijo »B« na cilju. Ekipa pa mora kljub temu oddati na cilju tekmovalno polo zaradi evidence tekmovalnih ekip.

¨ Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato priporočamo primerno obutev in oblačila!

¨ Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!

 

 

Indentifikacija in PRIJAVA EKIP NA DAN TEKMOVANJA

Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v programu Vulkan.

Na dan tekmovanja pa se bo ekipe preverjalo na podlagi prijave in knjižice pionirja, mladinca in gasilca pripravnika.

Vsaka ekipa se javi pri A komisiji vsaj 15 minut pred startom, kjer dobi ustrezna navodila in je napotena na startno mesto.

 

 

OPIS PROGE IN NAČIN TEKMOVANJA ZA PIONIRJE IN MLADINCE

Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena. Karto pripravi gostitelj po navodilih GZS.

Proga za pionirje je dolga cca 2000 m  in ima 4  aktivne kontrolne točke.

Člane mlajših ekip obvezno spremlja mentor.

 

Proga za mladince je dolga cca 3000 m in ima 6 aktivnih  kontrolnih točk.  Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti. Kontrolne točke so dobro vidne in označene.

Ekipe pionirjev in mladincev najprej opravijo »Vajo z vedrovko« in se nato javijo na prostoru z oznako »Start.«

 

OPIS PROGE IN NAČIN TEKMOVANJA ZA            GASILCE PRIPRAVNIKE

Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena.

Proga je dolga cca 5000 m  in ima 5 kontrolnih točk.

Karta je pripravljena na temeljnem topografskem načrtu.

Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti.

Na kontrolno točko morajo priti vsi trije člani ekipe.

Kontrolne točke so dobro vidne in označene.

Kontrolne točke so označene na karti in so oddaljene 10 do 15 m od poti.

Tekmovalci se orientirajo po karti, v pomoč jim je kompas.

Ekipe gasilcev pripravnikov najprej opravijo vajo » Postavitev orodja« in se nato javijo na prostoru z oznako » Start«.

 

MESTO IZVAJANJA POSAMEZNIH NALOG DOLOČI  IN  RAZPOREDI ORGANIZATOR GLEDE NA TEREN. NALOGA, KI JO JE POTREBNO OPRAVITI JE OPISANA NA KONTROLNI TOČKI.

MENTORJI EKIP (pionirji-ke) PRI IZVEDBI POSAMEZNIH VAJ POČAKAJO SVOJO EKIPO NA MESTU, KI GA DOLOČI ORGANIZATOR TEKMOVANJA.

 

CILJ

Ekipa mora v cilj priteči skupaj. Čas se ustavi, ko je zadnji član ekipe pretekel ciljno črto.

 

MRTVI ČAS

Je čas, ki ga ekipa  porabi za čakanje na posameznih kontrolnih točkah. Ker ekipe nanj nimajo veliko vpliva, se ne sme šteti v skupen čas teka. Na posamezni kontrolni točki ga je potrebno natančno evidentirati in vpisati tudi v ocenjevalni list (na dve decimalni enoti – 0,00) kot negativne točke brez zaokroţevanja navzgor ali navzdol.

 

ČAS IZVEDBE POSAMEZNE VAJE NA KONTROLNI TOČKI

Pri disciplinah, kjer se meri čas, se ta v celoti vpiše v ocenjevalni list (na dve decimalni enoti – 0,00) kot negativne točke brez zaokroţevanja navzgor ali navzdol.

 

 

Tekmovanje ekipe izven konkurence

Ekipa tekmuje izven konkurence, če pride na tekmovanje brez gasilskih izkaznic ali se ugotovi, da je eden izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za določeno kategorijo.

 

DISKVALIFIKACIJA EKIPE

¨ Ekipe, ki bodo odstranjevale označbe na progi, so takoj diskvalificirane.

¨ Nepopolna ekipa na cilju.

¨ Nepopolna ekipa na vsaki kontrolni točki.

¨ Ekipe, ki bi si pred startom ogledovale teren in hodile po progi.

¨ Ekipa, ki ne bo opravila naloge na kontrolni točki

¨ Neprimerno obnašanje ekipe ali mentorja.

Posledično se ekipa zbriše iz seznama tekmovalnih enot in ne prejme priznanj za sodelovanje na tekmovanju.

 

KONČNI REZULTAT

Čas hoje (teka) se spremeni v negativne točke (ena minuta sta 2 negativni točki).

Prav tako so negativne točke rezultati na kontrolnih točkah.

Negativne točke se odštevajo od začetnega števila točk 500.

Višje je število točk, boljša je uvrstitev.

Ekipa, ki je zgrešila začrtano pot in posledično ni opravila naloge na posamezni kontrolni točki, se kaznuje s 200 negativnimi točkami( za vsak primer).

 

KOMISIJA ZA PRITOŽBE

Sprejemajo se pisno 15 minut po prihodu ekipe skozi cilj pri komisiji „B".

 

PREHRANA:

Za hrano in pijačo je poskrbljeno- plača MK GZ ZSD.

 

NAGRADE:

Prve tri uvrščene ekipe prejmejo medalje, vse ekipe pa priznanja.

 

 

Z gasilskimi pozdravi!

 

NA- POMOČ!

 

Predsednica MK GZ ZSD:

Darja Acman, l.r.


 

Poslano od PGD NAZARJE
Članu Savinjsko -Šaleške regije najvišje gasilsko priznanje

Priznanje Matevža Haceta je iz rok Antona Korena (desno) prejel tudi Branko Verk, poveljnik Gasilske zveze Prebold.

  

Čestitkam za prejeto priznanje se pridružujemo tudi člani PGD Nazarje

"Slovensko gasilstvo ima lepo preteklost, moč v sedanjosti in tudi v prihodnje je nenadomestljivo," je v soboto v Lendavi na plenumu Gasilske zveze Slovenije (GZS), ki je najvišji organ te organizacije med dvema kongresoma, med drugim poudaril Anton Koren, predsednik te najbolj množične organizacije civilne družbe v državi, ki povezuje 133 tisoč članov, od tega je 40 tisoč operativno usposobljenih gasilcev, ki delujejo v več kot 1300 gasilskih društvih...

Poslano od PGD NAZARJE
Povezava do spletne strani, kjer so prikazane najprimernejše točke za rezanje osebnih in tovornih vozil

Stran je v originalu v nemškem jeziku, vendar se da s spletnim prevajalnikom  prevesti. Zajeti so najbolj pogosti tipi osebnih vozil in tovornih vozil. Stran je našel naš član Ramšek Goran in bo lahko prav prišla predvsem članom TRE.

   

Prikaz na vozilu BMW serija1

    

 

<< Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Naslednja >>

 
Untitled Document
 
 

----------------------------------------------------------------------------

 
[30 Apr 10] :: SPIN
news image
[10 Apr 10] :: POŽARNA OGROŽENOST
news image
[09 Apr 10] :: VREMENSKI SERVISI
news image
Stran [1/1]
 
----------------------------------------------------------------------------
   
 

AKTUALNE POVEZAVE

::
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
:: UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
:: GASILCI.ORG
:: PGD MOZIRJE
:: VULKAN
:: POLICIJA

 
----------------------------------------------------------------------------
   
 

KLIC V SILI: 112

Ko kličete 112 povejte:

KDO kliče
KAJ se je zgodilo
KJE se je zgodilo
KDAJ se je zgodilo
KOLIKO je ponesrečencev
kakšne so POŠKODBE
kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )
kakšno POMOČ potrebujete

 
----------------------------------------------------------------------------
   
 

SISTEM JAVNEGA ALARMIRANJA

1. OPOZORILO NA NEVARNOST

:: enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.
Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila o nevarnostih ter ukrepajte v skladu z njimi.

2. NEPOSREDNA NEVARNOST

:: zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.
Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi.

3. KONEC NEVARNOSTI

:: enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.
Spremljajte radijska in televizijska obvestila.

4. PREIZKUS SIREN
:: je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti!

2a. NEPOSREDNA NEVARNOST NESREČE S KLOROM

:: zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 40-sekundni enoličen zvok sirene in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, se uporabi ob uhajanju klora v okolje.
Uporabite osebna zaščitna sredstva. Takoj se umaknite v višje kraje v smeri proti vetru.

2b. NEPOSREDNA NEVARNOST POPLAVNEGA VALA

:: zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z vmesnimi 4-sekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne.
Takoj zapustite ogroženo območje in se umaknite nad označeno raven, ki jo lahko doseže poplavni val.

 
----------------------------------------------------------------------------
   
 

STATISTIKA STRANI

Untitled DocumentTrenutno obiskovalcev na strani:

 
----------------------------------------------------------------------------
 

 

 
Untitled Document
 
Untitled Document
2010 © PGD Nazarje. Vse pravice pridržane. Izvedba: DaMix - MULTIMEDIJA.              Pogoji uporabe | Email