Untitled Document
Na začetno stran E-mail Kontakt
Untitled Document
Na začetno stran
Untitled Document
Na začetno stran Predstavitev PGD Nazarje Novice PGD Nazarje Intervencije PGD Nazarje Vozni park PGD Nazarje Zgodovina PGD Nazarje Foto galerije Video galerije Zanimivosti
Untitled Document
 
:: ZAPISNIKI
:: OBVESTILA ZA ČLANE
:: PREDPISI IN ZAKONODAJA
:: ČLANSKI FOTO/VIDEO
 
 
 
Untitled Document
 

Na spletu tudi PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NAZARJE!
Spletna stran bo omogočala vsem obiskovalcem vpogled v delovanje PGD Nazarje, prav tako, pa bomo posredovali informacije o našem delu, kakor tudi aktualne informacije za naše člane...
Dobrodošli!

 
Untitled Document
 


 
 
Gasilec Samo

PGD Nazarje je dobilo novega člana.

  

Poslano od PGD NAZARJE
Hura! Zgodilo se je srečanje.

Na prireditvenem prostoru v "Peklu" smo se v prijetnem vzdušju ob hrani, pijači ter prijateljskih nogometnih tekmah  srečali člani treh enot kateri se običajno srečujemo ob manj prijetnih dogotkih.
Srečanje se je odvilo na pobudo vseh in prav zato je bilo uspešno. Nagovor je najprej imel predsednik PGD Nazarje v katerem je vse lepo pozdravil, nato je predal mikrofon Nazarski županji, katera je tudi pohvalila to srečanje in nam vsem zaželela vse najboljše pri opravljanju dela, na kratko je spregovoril tudi predstavnik reševalcev in pa predstavnik policije. Po krajšem klepetu in medsebojnem spoznavanju so se oblikovale ekipe, ki so se pomerile v nogometu. Najuspešnejša je bila ekipa policajev. Za nagrado je dobila prehodni pokal. Po tekmah je bilo treba napolniti želodčke z dobrotami, ki so jih pripravili člani PGD Nazarje. Druženje je bilo prijetno in upamo, da bo postalo tradicionalno.

Prehodni pokal (Sv.Krištof-zavetnik voznikov)

Posvet o tehničnem reševanju in nevarnih snoveh

V petek 14.09.2012 je bilo v kulturnem domu v Postojni posvet enot širšega pomena o tehničnem reševanju in nevarnih snoveh. Posvet je organizirala GZS v sodelovanju z PGD Postojna in URSZR. Tem je bilo okoli 12 in vse so bile zanimive, predstavilo se je pa tudi podjetje WEBO. Iz PGD Nazarje sta se posveta udeležila dva člana.

Malo pred začetkom posveta.   

 Eno izmed predavanj. Kako ukrepati v primeru nesreče v kateri je udeleženo enosledno vozilo. 

  

Usposabljanje naših strojnikov
16.6.2012 smo se na povabilo uprave za zaščito in reševanje udeležili usposabljanja za delo z muljno črpalko
ki je skladiščena v skladišču civilne zaščite v Celju.Usposablanje je bilo v Zrečah skupaj z tekmovanjem
enot prve pomoči. Iz PGD Nazarje smo se usposabljanja udeležili trije. Moram povedati,da je bilo to
usposabljaje namenjeno predvsem enotam širšega pomena.Tam je eden od članov poklicne enote iz Celja
razložil in pokazal delo s črpalko.Kakšna ta zadeva izgleda si lahko ogledate na priloženih slikah.Da si
boste laže predstavljali vse skupaj pa naj povem, da prečrpa do 18000 l na minuto in, da je med vsem muljem
lahko tudi kamenje do 5 cm Zopet nekaj novega.
Tekmovanje v gasilski orientaciji 2012

 

 

 

GASILSKA  ZVEZA  ZGORNJESAVINJSKE  DOLINE

Savinjska cesta 29

3330    Mozirje

 

 

Datum: 21. 05. 2012

 

 

 

Mladinska komisija GZ ZSD na osnovi predloga programa dela

Mladinske Komisije Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline

 

 

RAZPISUJE

TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI » 2012«

 

ki bo

 

v nedeljo, 17. junija 2012

ob 9.00 uri

na športno rekreacijskem centru Laze

 

 

Tekmovanje bo potekalo v organizaciji PGD gorica ob Dreti in PGD Nazarje.

 

KATEGORIJE

 

 PIONIRJI/ KE:

¨ pionirke -  od 7 do11 let; (letniki 2001 - 2005)

¨ pionirji ali mešano -  od 7 do11 let; (letniki 2001 - 2005)

 

MLADINCI/ KE:

¨ mladinke - od 12 do 16 let;  (letniki 1996 - 2000)

¨ mladinci ali mešano - od 12 do 16 let;  (letniki 1996 – 2000)

 

GASILCI PRIPRAVNIKI/ CE:

¨ gasilke pripravnice - od 16 do18 let;  (letniki 1994 – 1996)

¨ gasilci pripravniki ali mešano - od 16 do18 let;  (letniki 1994 – 1996)

 

Tekmovalci letnika 1996 ( 16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev pripravnikov.

*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno kategorijo.

 

PRAVICA NASTOPA NA GASILSKI ORIENTACIJI

Pravico do nastopa na gasilski orientaciji imajo vse pravočasno prijavljene ekipe

PRIJAVE:

Mladinske komisije pošljejo prijave na priloženem prijavnem listu po pošti na GZ ZSD, Savinjska cesta 29, 3330 Mozirje, ali po elektronski pošti na naslov: acman.darja@gmail.com ali gzzsd.mozirje@gmail.com do 11.6. 2012! (preverjanje v Vulkanu)

Odjava ekipe je do 14.6.2012. v kolikor ekipe ne odjavite pravočasno bomo vašim   PGD- jem zaračunali kazen, 15€ po ekipi!

 

 

SESTAVA EKIP IN OSTALA NAVODILA ZA TEKMOVANJE

¨ Ekipo sestavljajo trije člani.

¨ Vsak član lahko nastopa samo za eno ekipo.

¨ Ekipa gasilcev pripravnikov potrebuje za tekmovanje kompas, s katerim se bo orientirala na terenu (ekipa ga prinese s seboj).

¨ Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti.

¨ Na kontrolno točko morajo priti vsi trije člani ekipe, pri pionirjih tudi mentor.

¨ Kontrolne točke so dobro vidne in označene.

¨ Kontrolne točke so označene na karti in so oddaljene 10 do 15 m od poti.

¨ Obvezna je zdravstvena izkaznica.

¨ Mobitel naj bo povezava z mentorjem zaradi nepredvidenih dogodkov.

¨ Če ekipa prekine tekmovanje, mora mentor obvestiti komisijo »B« na cilju. Ekipa pa mora kljub temu oddati na cilju tekmovalno polo zaradi evidence tekmovalnih ekip.

¨ Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato priporočamo primerno obutev in oblačila!

¨ Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!

 

 

Indentifikacija in PRIJAVA EKIP NA DAN TEKMOVANJA

Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v programu Vulkan.

Na dan tekmovanja pa se bo ekipe preverjalo na podlagi prijave in knjižice pionirja, mladinca in gasilca pripravnika.

Vsaka ekipa se javi pri A komisiji vsaj 15 minut pred startom, kjer dobi ustrezna navodila in je napotena na startno mesto.

 

 

OPIS PROGE IN NAČIN TEKMOVANJA ZA PIONIRJE IN MLADINCE

Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena. Karto pripravi gostitelj po navodilih GZS.

Proga za pionirje je dolga cca 2000 m  in ima 4  aktivne kontrolne točke.

Člane mlajših ekip obvezno spremlja mentor.

 

Proga za mladince je dolga cca 3000 m in ima 6 aktivnih  kontrolnih točk.  Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti. Kontrolne točke so dobro vidne in označene.

Ekipe pionirjev in mladincev najprej opravijo »Vajo z vedrovko« in se nato javijo na prostoru z oznako »Start.«

 

OPIS PROGE IN NAČIN TEKMOVANJA ZA            GASILCE PRIPRAVNIKE

Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena.

Proga je dolga cca 5000 m  in ima 5 kontrolnih točk.

Karta je pripravljena na temeljnem topografskem načrtu.

Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti.

Na kontrolno točko morajo priti vsi trije člani ekipe.

Kontrolne točke so dobro vidne in označene.

Kontrolne točke so označene na karti in so oddaljene 10 do 15 m od poti.

Tekmovalci se orientirajo po karti, v pomoč jim je kompas.

Ekipe gasilcev pripravnikov najprej opravijo vajo » Postavitev orodja« in se nato javijo na prostoru z oznako » Start«.

 

MESTO IZVAJANJA POSAMEZNIH NALOG DOLOČI  IN  RAZPOREDI ORGANIZATOR GLEDE NA TEREN. NALOGA, KI JO JE POTREBNO OPRAVITI JE OPISANA NA KONTROLNI TOČKI.

MENTORJI EKIP (pionirji-ke) PRI IZVEDBI POSAMEZNIH VAJ POČAKAJO SVOJO EKIPO NA MESTU, KI GA DOLOČI ORGANIZATOR TEKMOVANJA.

 

CILJ

Ekipa mora v cilj priteči skupaj. Čas se ustavi, ko je zadnji član ekipe pretekel ciljno črto.

 

MRTVI ČAS

Je čas, ki ga ekipa  porabi za čakanje na posameznih kontrolnih točkah. Ker ekipe nanj nimajo veliko vpliva, se ne sme šteti v skupen čas teka. Na posamezni kontrolni točki ga je potrebno natančno evidentirati in vpisati tudi v ocenjevalni list (na dve decimalni enoti – 0,00) kot negativne točke brez zaokroţevanja navzgor ali navzdol.

 

ČAS IZVEDBE POSAMEZNE VAJE NA KONTROLNI TOČKI

Pri disciplinah, kjer se meri čas, se ta v celoti vpiše v ocenjevalni list (na dve decimalni enoti – 0,00) kot negativne točke brez zaokroţevanja navzgor ali navzdol.

 

 

Tekmovanje ekipe izven konkurence

Ekipa tekmuje izven konkurence, če pride na tekmovanje brez gasilskih izkaznic ali se ugotovi, da je eden izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za določeno kategorijo.

 

DISKVALIFIKACIJA EKIPE

¨ Ekipe, ki bodo odstranjevale označbe na progi, so takoj diskvalificirane.

¨ Nepopolna ekipa na cilju.

¨ Nepopolna ekipa na vsaki kontrolni točki.

¨ Ekipe, ki bi si pred startom ogledovale teren in hodile po progi.

¨ Ekipa, ki ne bo opravila naloge na kontrolni točki

¨ Neprimerno obnašanje ekipe ali mentorja.

Posledično se ekipa zbriše iz seznama tekmovalnih enot in ne prejme priznanj za sodelovanje na tekmovanju.

 

KONČNI REZULTAT

Čas hoje (teka) se spremeni v negativne točke (ena minuta sta 2 negativni točki).

Prav tako so negativne točke rezultati na kontrolnih točkah.

Negativne točke se odštevajo od začetnega števila točk 500.

Višje je število točk, boljša je uvrstitev.

Ekipa, ki je zgrešila začrtano pot in posledično ni opravila naloge na posamezni kontrolni točki, se kaznuje s 200 negativnimi točkami( za vsak primer).

 

KOMISIJA ZA PRITOŽBE

Sprejemajo se pisno 15 minut po prihodu ekipe skozi cilj pri komisiji „B".

 

PREHRANA:

Za hrano in pijačo je poskrbljeno- plača MK GZ ZSD.

 

NAGRADE:

Prve tri uvrščene ekipe prejmejo medalje, vse ekipe pa priznanja.

 

 

Z gasilskimi pozdravi!

 

NA- POMOČ!

 

Predsednica MK GZ ZSD:

Darja Acman, l.r.


 

Poslano od PGD NAZARJE

<< Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Naslednja >>

 
Untitled Document
 
 

----------------------------------------------------------------------------

 
Error during DBMS connection:
Access denied for user 'pgdnazar_pgdn'@'localhost' (using password: YES)